Ogłoszenie ws. spisu wyborców Gminy Janowiec Wielkopolski

O G Ł O S Z E N I E


         W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.  – (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134)  na podst. art. 36  ustawy z dnia  5 stycznia 2011r.  – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz.112 ze zm.)  - informuję, że spis wyborców Gminy Janowiec Wielkopolski udostępniony będzie na pisemny wniosek od dnia  27 października 2014 r.  do  10 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3  - pokój nr 16  w godzinach pracy urzędu  tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

  Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/   Maciej Sobczak

„Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw"

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw" kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest zmniejszenie przez nie zużycia energii poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015 i na terenie całej Polski.

Czytaj więcej...

Konferencja „Chronić chronione” – lobbujemy na rzecz dobrego prawa

Marszałek Piotr Całbecki był honorowym patronem ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, która odbyła się 12 sierpnia w Toruniu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, wśród prelegentów byli minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i wiceminister środowiska Piotr Otawski.

Czytaj więcej...

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj więcej...

Okresowa emerytura rolnicza - informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Czytaj więcej...

Umiem pływać

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projekt pn. „Umiem pływać”. Projekt ma na celu naukę pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski w wymiarze 20 h lekcyjnych dla każdego ucznia. Zajęcia realizowane będą w Aquaparku we Wągrowcu w terminie od 5 września do 13 grudnia 2014 r. z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny (transport, bilety wstępu, opiekunowie i instruktorzy).  Projekt jest finansowany ze środków Gminy Janowiec Wielkopolski oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zapisy do projektu oraz Deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępne będą w poszczególnych szkołach podstawowych od 1 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim – pokój nr 1 lub pod nr telefonu 52 30 23 034 wew. 42.

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]