Nabór członków do Komisji Konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia.
Zadaniem członków Komisji jest ocena ofert złożonych w ramach konkursu według określonych kryteriów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji do dnia 6 lutego 2015 r. na załączonym formularzu.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia

 Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 29.01.2015

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Z A P R A S Z A

Na podstawie § 4 ust.1 i 2 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się:
    
29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3 pokój 14 następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 22 grudnia 2014 r.
3. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza za 2014 rok.
4. Zapoznanie się z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w 2014 roku.
5. Analiza realizacji zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i remontów w 2014 roku.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie.                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                                 /-/ Marek Kusz

DYŻUR POSELSKI 26.01.2015 r.

Z A P R O S Z E N I E

DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

W DNIU 26 STYCZNIA 2015 ROKU
W GODZINACH OD 11.15 DO 12.30
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
W POKOJU NR 17
DYŻUR POSELSKI PEŁNIĆ BĘDZIE
POSEŁ RP EUGENIUSZ KŁOPOTEK

Punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził zgodę na utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP przez Gminę Janowiec Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Janowiec Wielkopolski.

Adres punktu potwierdzania profili zaufanych:

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

Pok. Nr 16

GODZINY PRACY URZĘDU:

PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK  7:30 - 15:30
ŚRODA 7:30 - 15:30
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 15:30

 

Czytaj więcej...

Kabaret Skeczów Męczących LIVE

  Program L!VE to niesamowita okazja obejrzenia na żywo tegorocznych skeczów kabaretu, które błyskawicznie podbiły serca telewidzów i internautów, jak również premierowych, a wręcz przedpremierowych numerów. Właśnie LIVE ujawnia się największy talent KSM, niesamowity wręcz kontakt z publicznością, oraz naturalna i niepohamowana skłonność do improwizacji. Spektakl LIVE jest inny za każdym razem, za każdym razem jest śmieszny, za każdym razem wzbogacony o komentarz aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki i nie da się dwa razy obejrzeć takiego samego programu KSM.


  Podczas spektaklu spotkacie plejadę przezabawnych postaci, wykreowanych przez KSM. Szaloną katechetkę Jadwigę, która przeprowadzi niezapomnianą lekcję przedmałżeńską, jak również pokaże się w zupełnie nowej odsłonie, odwiedzicie progi zakładu psychiatrycznego,  gdzie urodziła się kolejna opowieść Wiesława Adamczyka o dzisiejszej Polsce  i wiele wiele innych.

   LIVE to „na żywo”, LIVE to inaczej niż w telewizji, LIVE to ponad 100 minut śmiechu, LIVE to pewność że to TY Widzu będziesz w centrum niesamowitych kabaretowych emocji. Sprawdź czym będzie LIVE w Twoim mieście.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2014 r.

Do 28 lutego 2015 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]