Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej

                                                  OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z  WYBORAMI  DO  RAD  POWIATOWYCH   IZB   ROLNICZYCH, KTÓRE  ODBĘDĄ SIĘ  31 MAJA 2015 ROKU  – UPRZEJMIE   INFORMUJĘ,  ŻE  NAJPÓŹNIEJ  DO  DNIA  11 MAJA 2015 ROKU  MOŻNA  ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW  NA CZŁONKÓW  RAD  POWIATOWYCH  IZBY  ROLNICZEJ  DO  KOMISJI OKRĘGOWEJ  W CELU ZAREJESTROWANIA. REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ W POKOJU NR 2 W URZĘDZIE MIEJSKIM W JANOWCU  WIELKOPOLSKIM  W GODZ. OD 8ºº  DO 15ºº.
    
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ORAZ STOSOWNE DOKUMENTY  MOŻNA UZYSKAĆ W KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBIE  ROLNICZEJ W ŻNINIE   (TEL. 52 30-31-374)  LUB W URZĘDZIE  MIEJSKIM W JANOWCU  WIELKOPOLSKIM – POKÓJ  NR  2 (TEL. 52 30-23-034 WEWN. 41)

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący
                                          Okręgowej Komisji Wyborczej nr 141
                                                      /-/ Kazimierz Zabłocki

„Razem Dla Kujawsko - Pomorskiej Wsi. Powiaty: Inowrcławski, Mogileński, Żniński”

„Razem Dla Kujawsko-Pomorskiej Wsi. Powiaty: Inowrcławski, Mogileński, Żniński”

Dzisiaj ukazała się publikacja „Razem Dla Kujawsko - Pomorskiej Wsi. Powiaty: Inowrcławski, Mogileński, Żniński”, w której przedstawione są inwestycje realizowane w gminach z funduszy europejskich.

Link do strony internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi (tu są wszystkie dotychczasowe publikacje) lub bardziej bezpośredni link http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29040&Itemid=850

Publikacja w formacie pdf

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.04.2015 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1399  z późn. zm.), Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zawiadamia, że Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim w dniu 27 lutego 2015 r. podjęła uchwałę Nr IV/20/2015 zmieniającą uchwałę Nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

- jeżeli odpady  komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane  w wysokości 9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

-  jeżeli odpady komunalne nie są  w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Czytaj więcej...

Festyn "Nie zapominajmy o tradycji"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do Janowca Wielkopolskiego na Festyn Janowiecki, który odbędzie się ramach obchodów Dni Janowca Wielkopolskiego w dniu 6-7 czerwca 2015 r. na Stadionie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim. Organizatorem Festynu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.

 Festyn w Janowcu Wielkopolskim połączony jest z:

Czytaj więcej...

Regulamin "XV Miejsko-Gminnego Konkursu Ekologicznego"

 I. Organizator

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.

 

II. Cele

1.     Promocja przyrody i właściwych zachowań proekologicznych.

2.    Popularyzowanie dziedzictwa przyrody w Gminie Janowiec Wielkopolski.

3.    Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

4.    Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

5.    Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

Czytaj więcej...

Cykl szkoleń i warsztatów podsumowujących kończący się okres programowania na lata 2007-2013 i wprowadzający w nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 r.

W zbliżającej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zmieni się rola lokalnych grup działania w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Lokalne Grupy Działania otrzymają  fundusze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej konieczne jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa do którego w nowej perspektywie finansowej należeć będzie Gmina Janowiec Wielkopolski.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa rozpoczyna cykl szkoleń i warsztatów podsumowujących kończący się okres programowania na lata 2007-2013 i wprowadzający w nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 r.

Zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

1.Szkolenie ‘Projekty parasolowe – nowe możliwości dla mieszkańców” – 28.04.2015 r. godz. 15.00

2.Szkolenie „PROW na lata 2014-2020 – możliwości wsparcia finansowego”- 12.05.2015 r. godz. 15.00

3.Warsztat „Projektowanie procesu tworzenia dokumentów strategicznych i konsultacji społecznych” – 18.05.2015 r. godz. 11.00

4. Warsztat „Mapowanie zasobów obszaru LGD- warsztaty strategiczne – 19.05.2015 r. – godz. 15.00

5. Warsztat „Planowanie projektów małej skali” – 20.05.2015 r. – godz. 15.00

Szkolenia odbędą się w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie , ul. Gnieźnieńska 7, 88-400 Żnin, sala nr 55.  Zgłoszenia pod numerem telefonu 52 30 20 747 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 20.04.2015 r. do godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Plebiscyt „Rycerz Floriana”

Redakcja Głosu Wągrowieckiego informuje o plebiscycie pn. „Rycerz Floriana”, którego ideą jest uhonorowanie dwóch „Rycerzy Floriana”: najpopularniejszego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, wybranego przez czytelników oraz najlepszego naczelnika, którego wyłoni kapituła.

Odnośnik do plebiscytu

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]