Umiem pływać

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projekt pn. „Umiem pływać”. Projekt ma na celu naukę pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski w wymiarze 20 h lekcyjnych dla każdego ucznia. Zajęcia realizowane będą w Aquaparku we Wągrowcu w terminie od 5 września do 13 grudnia 2014 r. z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny (transport, bilety wstępu, opiekunowie i instruktorzy).  Projekt jest finansowany ze środków Gminy Janowiec Wielkopolski oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zapisy do projektu oraz Deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępne będą w poszczególnych szkołach podstawowych od 1 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim – pokój nr 1 lub pod nr telefonu 52 30 23 034 wew. 42.

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 8.07.2014 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 174 /176
tel: 61 8495150, fax: 61 8495153
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO


ważność od godz. 07:30 dnia 08.07.2014 do godz. 07:30 dnia 09.07.2014
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady
deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz porywy do 75 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie
z gradem.Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Temperatura minimalna od 18°C do 20°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.


ważność od godz. 07:30 dnia 09.07.2014 do godz. 07:30 dnia 10.07.2014
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu i burze,
lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burz porywy do 75 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze,
lokalnie z gradem.Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Temperatura minimalna od 16°C do 18°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Podczas burz porywy do 60 km/h.


prognozę 25526/2014 opracował synoptyk dyżurny Marek Pruchniewicz, dnia 2014-07-08 05:58

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

 

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,

od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:

 • w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.


Jednocześnie Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej / wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym.


Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Kasa podkreśla, iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.


Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik, jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników  pracujących w jego gospodarstwie rolnym.


Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r., może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Podstawa prawna:

 1. art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567),
 2. art. 17b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.),
 3. art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).

 

 

Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                            Janowiec Wielkopolski, dnia  4.07.2014 r.

 OR-BR.0012.5.2014

                                                          

                           Na podstawie § 33 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie :

              

                                       Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

              

w dniu 11 lipca 2014 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska pokój 14  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Organizacja dożynek gminnych.
 3. Odznaczenia dla rolników.
 4. Zapytania i wolne głosy.

      5. Zakończenie.                                                   

 

                                                        Przewodniczący

                                       Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                  /-/ Zdzisław Ludkiewicz

Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Gminie Janowiec Wielkopolski

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski na bezpłatne badania w zakresie wykrywania zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do realizacji Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim. Program realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy z samorządami terytorialnymi. Program finansowany jest ze środków województwa oraz z budżetu gminy i przeznaczony jest dla
40 mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Program
adresowany jest do mieszkańców gminy, którzy byli więcej niż 2-krotnie hospitalizowani w okresie ostatnich 5 lat i nie są zakażeni wirusem HBV i/lub HCV.

 

Serdecznie zapraszamy na

Szkolenie edukacyjne "Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C"

19 lipca 2014 roku o godz. 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie, ul. Żnińska 19

 

Badania diagnostyczne krwi (ag HBs i anty HCV) odbędą się

25 lipca 2014 roku w godz. 9:00–11:30

Przychodnia Lekarska w Janowcu Wielkopolskim.

 

Zapisy na badania przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 osobiście lub telefonicznie - nr tel. (52) 3023034. W dniu poboru krwi prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i długopisu w celu wypełnienia kwestionariusza.

Warto wiedzieć, że wirusowe zapalenie wątroby typu B i C to jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych na świecie, a nieleczone może prowadzić do marskości i raka wątroby. Ryzyko zakażenia wzrasta w trakcie nieprawidłowo wykonywanych prostych procedur w placówkach ochrony zdrowia (np. leczenie szpitalne; drobne zabiegi takie jak zastrzyk, pobieranie krwi; procedury chirurgiczne, np. szycie skóry, usuwanie znamion; procedury stomatologiczne, np. wyrwanie zęba; procedury diagnostyczne, np. gastroskopia) lub w placówkach niemedycznych (np. manicure, pedicure, strzyżenie, golenie, kolczykowanie, tatuowanie, zabiegi kosmetyczne). Ryzyko zakażenia występuje m.in. także u pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, personelu i osób przebywających w zakładach karnych.


Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.

29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Wobec powyższego od 1 lipca 2014 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone do kwoty 700 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 1. 700 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
 2. 14.000 zł - z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
 3. 700 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie.
 4. 70.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 14.000 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko /dzieci/ bądź tylko dzieci.
 5. 35.000 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 14.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
 6. 14.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]