Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowisk

Na podstawie § 37 pkt 3 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,   które  odbędzie  się 7 .07. 2015 r. (wtorek)  o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3 pokój 14  z następującym porządkiem obrad :    
     
1.    Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2.    Organizacja dożynek gminnych i powiatowych .
3.    Zapytania i wolne głosy.
4.    Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Kucharski

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 07.07.2015 r.

     Na podstawie § 4 ust.1 i 2 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się :

07.07.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędu Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3 pokój 14 z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Kontrola działalności Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie.

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

   /-/ Marek Kusz

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy - 07.07.2015 r.

     Na podstawie § 37 pkt 3 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy, które odbędzie się :

07.07.2015 r. (wtorek) o godzinie 13:30 – w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki z następującym porządkiem obrad :   

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Realizacja zadań z zakresu utrzymania parku i zieleni miejskiej przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim.
 3. Analiza oznakowania dróg publicznych na terenie gminy Janowiec Wlkp.
 4. Zapytania i wolne głosy.
 5. Zakończenie.

       Przewodniczący Komisji

                /-/ Andrzej Witkowski          

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - 07.07.2015 r.

     Na podstawie § 37 pkt 3 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, które odbędzie się : 

07.07.2015 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki  z następującym porządkiem obrad :   

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza ekonomiczna Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim za 2014 rok.
 3. Analiza wybranych dokumentów dotyczących podstaw działalności zakładu. (informacja ze strony związków zawodowych).
 4. Zapytania i wolne głosy.
 5. Zakończenie.

      Przewodniczący Komisji

     /-/ Zbigniew Magda

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, a także dodatkowo – na realizację zadań związanych z promocją, badaniami i konsultacjami.

Czytaj więcej...

Informacja - Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

MGOPS w Janowiec Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 2 marca 2015 roku została zawarta umowa partnerska z Gminą Żnin dotycząca nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych z Powiatowej wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

Pełna treść informacji w załączniku w formacie pdf

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]