Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 03.08.2015 r.

Na podstawie § 37 pkt 3 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się:

03.08.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3 pokój 14 z następującym porządkiem obrad :


1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Kucharski

„Tyle jesteś wart, ile pomożesz drugiemu człowiekowi”

W dniu 19 lipca 2015 r. przez cały kraj przeszła nawałnica, która spustoszyła ludzki dorobek, a szczególnie ucierpiały miejscowości: Zawały, Łążynek, Łążyn II z terenu Gminy Obrowo.

Zwracamy się do ludzi o wielkim sercu, a myślę, że większość ludzi takie serce w sobie nosi, o pomoc finansową dla poszkodowanych, aby jak najszybciej mogli odbudować swoje domostwa i wrócić do normalnego życia.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żnińskiego

W związku z trwającymi pracami nad projektem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego oraz przyjęciem pierwszej wersji tego dokumentu Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, zarządził Uchwałą nr 5/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego.

Czytaj więcej...

Ograniczenia dla jednostek pływających na wodach Powiatu Żnińskiego

Na terenie Powiatu Żnińskiego obowiązują ograniczenia i zakazy używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych, zgodnie z uchwałą Nr V/45/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe /Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 114 poz. 958/.

Czytaj więcej...

Powiat Żniński na rowery !

Powiat Żniński na rowery !

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostwo Powiatowe w Żninie zapraszają na rajd rowerowy promujący turystykę rowerową w naszym regionie.

Zapraszamy w niedzielę dnia 23 sierpnia 2015 roku na rajd niezwykłą trasą wiodącą przez malownicze tereny Pałuk. Startujemy o godzinie 11.00 na żnińskim rynku. Trasa rajdu wiedzie drogami asfaltowymi w kierunku Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, gdzie zaplanowano konkursy z rowerowymi nagrodami. Dalej rowerzyści udadzą się w kierunku Cerekwicy i miasteczka western Silverado City w Bożejewiczkach gdzie przewidziana jest meta. Tam dla wszystkich uczestników zaplanowany jest posiłek.


W trakcie rajdu na wszystkich czekać będą rowerowe konkursy z mnóstwem nagród. Do wygrania będą kaski, bidony, akcesoria rowerowe oraz nagroda główna - rower.

Pierwszych trzystu zarejestrowanych uczestników rajdu otrzyma bezpłatny pakiet startowy, który dostępny będzie do odbioru w miejscu startu tj. dnia 23 sierpnia br. od godziny 9.00 do 11.00.

Zapisz się na rajd rowerowy: tutaj

Więcej informacji nt. rajdu w regulaminie: zobacz

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie (http://znin.pl/pl/contents/content/93/1854)

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Poprawny CSS!