Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy - 09.02.2016 r.

Na podstawie § 37 pkt 3 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy, która odbędzie się 09.02.2016 r. (wtorek) o godzinie 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Ustalenie granic obszaru zabudowy wyznaczonego znakiem D-42.
3. Sprawozdanie Komisji z prac podjętych w 2015 roku.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
(-) Andrzej Witkowski

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 09.02.2016 r.

 Na podstawie § 4 ust.1 i 2 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej, które odbędzie się:

9 lutego 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3 z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza za 2015 rok.
3. Zapoznanie się z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w 2015 roku.
4. Analiza realizacji zadań w 2015 roku.
5. Zapytania i wolne głosy.
6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 /-/ Marek Kusz

 

„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” - konsultacje - 11.02.2016 r.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Żninie zaprasza na konsultacje społeczne i prezentację założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” , która odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 r. o godzinie 12:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

(-)  Maciej Sobczak

Nabór członków do Komisji konkursowej

Nabór członków do Komisji Konkursowej

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

 

 

Czytaj więcej...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE ŻNIŃSKIM w 2016 roku

INFORMACJE PODSTAWOWE
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE ŻNIŃSKIM

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,   z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]