Zapytanie ofertowe MGOPS.271.1.2020 na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi