Janowiec Wielkopolski; 2019-03-12

  Szanowni Państwo  

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) samorząd gminy przystąpił do opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zapraszam do wypełnienia załączonej ankiety, mającej pomóc w zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie w naszej gminy. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania programu.

Wypełnioną ankietę proszę zwrócić pod nasz adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88-430 Janowiec Wielkopolski

do dnia 2019-03-29.

 

Dyrektor 

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej 

 

/-/ Joanna Malak