Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym
Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje. że w
ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.
18.02.2019 r. do 22.02.2019 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00—14:00 w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 14 oraz
Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ulicy Sądowej 2