OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniu :

14 listopada 2017 r. w godz. 8:00 do 12:30