Szkolenie odbyło się 6 czerwca 2017r w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
W szkoleniu brali udział  członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych z Janowca Wlkp i Rogowa a także Policja z Janowca Wlkp i Rogowa. Szkolenie prowadzili policjanci z Wojewódzkiej Komendy Policji z Bydgoszczy.