Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim

 Serdecznie zapraszają

na 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniu :

14 listopada 2017 r. w godz. 8:00 do 12:30

ZARZĄDZENIE Nr 19/ 2017
KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie organizacji naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.