Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://um-janowiecwlkp.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo mogą posiadać strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

  Pomimo starań redaktorów serwisu mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł::

 •  cel linku nie jest odpowiednio określony,

 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem walidatorów:

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Szczepanek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (52) 3023034

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
 • Adres: ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (52) 3023034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego (ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski) prowadzą 4 wejścia bez obszaru kontroli. Do 3 wejść prowadzą schody, 1 wejście jest z podjazdem dla wózków. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Urzędu oraz skorzystanie z jego pomocy. Budynek Urzędu jest dwukondygnacyjny bez windy.
W Urzędzie nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W pobliżu budynku znajdują się 2 parkingi samochodowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim udostępnia darmową aplikację Eco Harmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Aplikacja dostępna dla platformy:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram

iOS: https://itunes.apple.com/pl/app/eco-harmonogram/id1043086815

Windows: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/ecoharmonogram/9wzdncrd2wbl