W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, powodujących straty w produkcji roślinnej – uprzejmie informuję, że będą szacowane straty w uprawach powstałe w wyniku suszy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Pragniemy poinformować o nowoczesnym portalu rolnym Agro-market24. Portal ten skierowany jest głównie do rolników oraz grup producenckich.