18 kwietnia 2017 r. wesz艂a w聽偶ycie ustawa z聽dnia 10 lutego 2017 r. o聽zmianie ustawy o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz聽niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z聽2017 r. poz. 715), kt贸ra聽ma na聽celu uwzgl臋dnienie wskaz贸wek zawartych w聽wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z聽dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K聽5/11, Dz. U. poz. 251).

W wyroku tym Trybuna艂 Konstytucyjny stwierdzi艂 niezgodno艣膰 art. 114 ust. 1a ustawy z聽dnia 17 grudnia 1998 r. o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych z聽Konstytucj膮; przepis ten pozwala艂 organowi rentowemu zmniejszy膰 wysoko艣膰 emerytury lub renty, a聽nawet pozbawi膰 tego 艣wiadczenia, je偶eli po聽uprawomocnieniu si臋 decyzji okazywa艂o si臋, 偶e聽przed艂o偶one dowody nie dawa艂y podstaw do聽ustalenia prawa do聽艣wiadczenia lub jego wysoko艣ci.

Ustawa z聽dnia 10 lutego 2017 r. wprowadza, na聽wz贸r art. 145 ustawy z聽dnia 14 czerwca 1960r. 鈥撀燢odeks post臋powania administracyjnego, katalog sytuacji, w聽kt贸rych聽mo偶liwe jest wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalaj膮cych prawo do聽艣wiadcze艅 lub ich wysoko艣膰. Ponadto, wprowadza cezur臋 czasow膮, ograniczaj膮c膮 mo偶liwo艣膰 wzruszenia ww. decyzji (obecnie decyzje mog膮 by膰 wzruszone przez organ rentowy w聽ka偶dym czasie).

Ustawa z聽dnia 10 lutego 2017 r. ma zastosowanie do聽prawomocnych decyzji wydanych w聽sprawie rolniczych 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych. Zgodnie z聽ww. ustaw膮 Kasa, na聽wniosek osoby zainteresowanej lub z聽urz臋du, b臋dzie mog艂a uchyli膰 lub zmieni膰 decyzj臋 i聽ponownie ustali膰 prawo do聽emerytury lub renty oraz聽wysoko艣膰 tego 艣wiadczenia, je偶eli:

 1. po uprawomocnieniu si臋 decyzji zostan膮 przed艂o偶one nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczno艣ci istniej膮ce przed wydaniem tej decyzji, kt贸re maj膮 wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 lub ich wysoko艣膰
 2. decyzja zosta艂a wydana w wyniku przest臋pstwa,
 3. dowody, na podstawie kt贸rych ustalono istotne dla sprawy okoliczno艣ci faktyczne, okaza艂y si臋 fa艂szywe,
 4. decyzja zosta艂a wydana na skutek 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d organu rentowego przez osob臋 pobieraj膮c膮 艣wiadczenie,
 5. decyzja zosta艂a wydana w oparciu o inn膮 decyzj臋 lub orzeczenie s膮du, kt贸re zosta艂o nast臋pnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego niewa偶no艣膰,
 6. przyznanie 艣wiadcze艅 lub nieprawid艂owe obliczenie ich wysoko艣ci nast膮pi艂o na skutek b艂臋du organu rentowego.

Uchylenie lub zmiana decyzji i聽ponowne ustalenie prawa do聽emerytury/renty lub jej wysoko艣ci przez Kas臋 nie b臋dzie mo偶liwe, je偶eli od聽dnia wydania decyzji up艂yn膮艂 okres:

 1. 10 lat 鈥撀爓 przypadkach, gdy:
 • decyzja wydana zosta艂a w wyniku przest臋pstwa lub na skutek 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d organu rentowego przez osob臋 pobieraj膮c膮 艣wiadczenie,
 • dowody, na podstawie kt贸rych ustalono istotne dla sprawy okoliczno艣ci faktyczne, okaza艂y si臋 fa艂szywe,
 1. 5聽lat 鈥撀爓 przypadkach, gdy:
 • po uprawomocnieniu si臋 decyzji zostan膮 przed艂o偶one nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczno艣ci istniej膮ce przed wydaniem tej decyzji, kt贸re maj膮 wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 lub ich wysoko艣膰,
 • decyzja zosta艂a wydana w oparciu o inn膮 decyzj臋 lub orzeczenie s膮du, kt贸re zosta艂o nast臋pnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego niewa偶no艣膰,
 1. 3聽lat 鈥撀爓 przypadku, gdy聽przyznanie 艣wiadcze艅 lub nieprawid艂owe obliczenie ich wysoko艣ci nast膮pi艂o na聽skutek b艂臋du organu rentowego.

Je偶eli w聽wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nab臋dzie prawo do聽艣wiadczenia lub 艣wiadczenie w聽wy偶szej wysoko艣ci, decyzje takie mog膮 by膰 uchylone lub zmienione w聽ka偶dym czasie.

Kasa b臋dzie mog艂a odst膮pi膰 od聽uchylenia lub zmiany decyzji b艂臋dnie przez ni膮 wydanej, je偶eli uchylenie lub zmiana takiej decyzji wi膮za艂yby si臋 z聽nadmiernym obci膮偶eniem dla osoby zainteresowanej, ze聽wzgl臋du na聽jej sytuacj臋 osobist膮 lub materialn膮, wiek, stan zdrowia lub inne szczeg贸lne okoliczno艣ci.

O wszcz臋ciu post臋powania z聽urz臋du w聽sprawie uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji osoba zainteresowana zostanie niezw艂ocznie powiadomiona przez organ rentowy.

Informacja pozyskana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy