W 2017 roku b臋dzie mo偶na ubiega膰 si臋 o pomoc na inwestycje w rozw贸j produkcji mleka krowiego w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa b臋dzie przyjmowa艂a wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddzia艂ania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z bud偶etu Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy og艂osi艂 24 maja Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Golec za po艣rednictwem dziennika og贸lnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.

Wsparcie mo偶na otrzyma膰 na inwestycje zwi膮zane z:

  • rozwojem produkcji prosi膮t - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. z艂;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysoko艣膰 wsparcia w ca艂ym PROW 2014 - 2020 mo偶e wynie艣膰 500 tys. z艂;
  • rozwojem produkcji byd艂a mi臋snego - wysoko艣膰 wsparcia w ca艂ym okresie PROW 2014 - 2020 mo偶e wynie艣膰 500 tys. z艂.

Limit贸w pomocy nie mo偶na 艂膮czy膰.

Pomoc na "Modernizacj臋 gospodarstw rolnych" b臋dzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich koszt贸w na realizacj臋 danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych koszt贸w kwalifikowanych. Mo偶e on by膰 wy偶szy i wynie艣膰 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega si臋 m艂ody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie sk艂ada wsp贸lnie kilku rolnik贸w.

Wnioski o przyznanie pomocy b臋d膮 przyjmowa艂y oddzia艂y regionalne ARiMR w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na miejsce realizacji inwestycji. Mo偶na je r贸wnie偶 z艂o偶y膰 za po艣rednictwem biura powiatowego ARiMR, nale偶膮cego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie, przez upowa偶nion膮 osob臋 lub przesy艂k膮 rejestrowan膮, nadan膮 w plac贸wce pocztowej. W przypadku os贸b wsp贸lnie wnioskuj膮cych wniosek o przyznanie pomocy sk艂ada si臋 w oddziale regionalnym ARiMR w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na po艂o偶enie gospodarstw os贸b wsp贸lnie wnioskuj膮cych, przy czym je偶eli gospodarstwa tych os贸b s膮 po艂o偶one na obszarze wi臋cej ni偶 jednego wojew贸dztwa, wniosek sk艂ada si臋 w tym wojew贸dztwie, w kt贸rym jest po艂o偶ona najwi臋ksza cz臋艣膰 tych gospodarstw, za wyj膮tkiem sytuacji w kt贸rych realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepis贸w prawa budowlanego lub inwestycje zwi膮zane z zak艂adaniem sad贸w lub plantacji krzew贸w owocowych, gatunk贸w owocuj膮cych efektywnie d艂u偶ej ni偶 5 lat (zak艂adanie sad贸w nie jest jednak obj臋te wsparciem w ramach og艂oszonych ww. nabor贸w tematycznych).

O pomoc mog膮 ubiega膰 si臋 rolnicy, kt贸rych gospodarstwa maj膮 艣ci艣le okre艣lon膮 wielko艣膰 ekonomiczn膮. I tak w przypadku inwestycji w produkcj臋 prosi膮t (obszar A) wielko艣膰 ekonomiczna gospodarstwa musi by膰 nie mniejsza ni偶 10 tys. euro i nie wi臋ksza ni偶 250 tys. euro. Natomiast je偶eli rolnik planuje inwestycje zwi膮zane z produkcj膮 mleka krowiego (obszar B) czy byd艂a mi臋snego (obszar C) wielko艣膰 ekonomiczna gospodarstwa nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 10 tys. euro i nie wi臋ksza ni偶 200 tys. euro. Wyj膮tek stanowi膮 gospodarstwa os贸b wsp贸lnie wnioskuj膮cych. W takim przypadku wielko艣膰 ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa mo偶e by膰 mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielko艣ci ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosi膰 co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielko艣膰 ekonomiczna gospodarstwa ka偶dego z wsp贸lnie wnioskuj膮cych rolnik贸w osi膮gnie warto艣膰 co najmniej 10 tys. euro.

Z艂o偶one przez rolnik贸w wnioski zostan膮 poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punkt贸w b臋dzie decydowa艂a o kolejno艣ci przys艂ugiwania pomocy. Pod uwag臋 b臋dzie brane m.in. zwi臋kszenie liczby zwierz膮t, kt贸rych inwestycja dotyczy. Punkty b臋dzie mo偶na te偶 otrzyma膰 za聽 uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jako艣ci 偶ywno艣ci. Przy czym trzeba b臋dzie wykaza膰 zwi膮zek pomi臋dzy planowan膮 inwestycj膮, a systemem w kt贸rym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzi膰 do tego, aby suma powierzchni grunt贸w ornych, sad贸w, 艂膮k trwa艂ych i pastwisk trwa艂ych w gospodarstwie obj臋tych tym systemem stanowi艂a co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni grunt贸w ornych, sad贸w, 艂膮k trwa艂ych i pastwisk trwa艂ych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mog膮 te偶 liczy膰 rolnicy, kt贸rzy maj膮 nie wi臋cej ni偶 40 lat oraz realizuj膮cy inwestycje s艂u偶膮ce ochronie 艣rodowiska naturalnego lub zapobiegaj膮ce zmianie klimatu.

W terminie 90 dni od dnia zako艅czenia naboru wniosk贸w zostan膮 opublikowane listy kolejno艣ci przys艂ugiwania pomocy. Dla ka偶dego z obszar贸w w ramach kt贸rego og艂oszono nabory wniosk贸w: rozw贸j produkcji prosi膮t, rozw贸j produkcji mleka krowiego, rozw贸j produkcji byd艂a mi臋snego zostan膮 opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla wojew贸dztwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozosta艂ych wojew贸dztw) - razem 6 list.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z za艂膮cznikami - otw贸rz