Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽-聽jako p艂atnik emerytur i聽rent -聽zgodnie z聽art. 34 ust. 1聽ustawy z聽dnia 26 lipca 1991 r. o聽podatku dochodowym od聽os贸b fizycznych (Dz. U. z聽2016 r., poz. 2032 ze聽zm.), zwanej dalej ustaw膮, zobowi膮zana jest do聽pobierania comiesi臋cznych zaliczek na聽podatek dochodowy od聽wyp艂acanych 艣wiadcze艅.

Od 1聽stycznia 2018 r. zaliczki te ustala si臋 w聽kwocie r贸wnej 18% 艣wiadczenia uzyskanego w聽danym miesi膮cu minus miesi臋czna kwota zmniejszaj膮ca podatek r贸wna 46,33 z艂 (ustalona od聽obowi膮zuj膮cej do聽ko艅ca 2016 r. kwoty zmniejszaj膮cej podatek -聽556,02 z艂, kt贸ra聽po聽podzieleniu na聽12 miesi臋cy wynosi 46,33 z艂).

Je偶eli emeryt/rencista (sumuj膮c 艣wiadczenia od聽pocz膮tku roku) przekroczy doch贸d 85.528 z艂, to聽w贸wczas od聽miesi膮ca nast臋puj膮cego po聽miesi膮cu, w聽kt贸rym聽nast膮pi艂o przekroczenie, zaliczka b臋dzie wynosi艂a nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w聽danym miesi膮cu i聽nie b臋dzie zmniejszana o聽46,33 z艂. Natomiast od聽艣wiadcze艅 wyp艂acanych w聽niskich kwotach tj. do聽257 z艂 miesi臋cznie, zaliczki na聽ten podatek nie b臋d膮 pobierane.

Kasa wyja艣nia, 偶e聽od聽1聽stycznia 2018 r. wesz艂y w聽偶ycie przepisy ustawy z聽dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. o聽zmianie ustawy o聽podatku dochodowym od聽os贸b fizycznych, ustawy o聽podatku dochodowym od聽os贸b prawnych oraz聽ustawy o聽zrycza艂towanym podatku dochodowym od聽niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), w聽my艣l kt贸rych聽roczna kwota zmniejszaj膮ca podatek w聽2018 r. wynosi od聽0聽z艂 do聽1.440 z艂 w聽zale偶no艣ci od聽wysoko艣ci rocznego dochodu.

Niemniej Kasa podkre艣la, 偶e聽wysoko艣膰 ww. kwoty zmniejszaj膮cej podatek b臋dzie ustalona indywidualnie dla ka偶dego emeryta/rencisty dopiero w聽rocznym obliczeniu podatku tj. po聽zako艅czeniu roku podatkowego 2018, a聽zaliczki potr膮cane b臋d膮 w聽opisany wy偶ej spos贸b z聽zastosowaniem (jak dotychczas) kwoty 556,02 z艂. Kasa dodaje, 偶e聽w聽przypadku emeryt贸w/rencist贸w, kt贸rych聽roczne dochody nie przekrocz膮 8.000 z艂 鈥撀爇wota zmniejszaj膮ca podatek wyniesie 1.440 z艂.

Emerytom/rencistom, kt贸rych聽roczne dochody wynios膮 powy偶ej 8.000 z艂 i聽nie przekrocz膮 13.000 z艂 odliczona zostanie kwota zmniejszaj膮ca podatek pomi臋dzy 1.440 z艂 a聽556,02 z艂. W聽przypadku emeryt贸w/rencist贸w, kt贸rych聽roczne dochody przekrocz膮 13.000 z艂, ale聽nie przekrocz膮 85.528 z艂 roczna kwota zmniejszaj膮ca podatek wyniesie jak dotychczas 556,02 z艂.

Ponadto zgodnie z聽art. 85 ust. 9聽ustawy z聽dnia 27 sierpnia 2004 r. o聽艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze聽艣rodk贸w publicznych (Dz. U. z聽2017 r., poz. 1938) Kasa oblicza i聽pobiera z聽wyp艂acanych 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych sk艂adk臋 na聽ubezpieczenie zdrowotne w聽wysoko艣ci 9% podstawy wymiaru sk艂adki; z聽tym, 偶e聽7,75% podstawy wymiaru sk艂adki pokrywane jest z聽zaliczki na聽podatek dochodowy, a聽pozosta艂e 1,25% podstawy wymiaru sk艂adki potr膮cane jest z聽kwoty netto emerytury lub renty.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy