W 艣lad za Komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Umowa-i-ubezpieczenie-dla-pracownikow-sezonowych

Umowa i ubezpieczenie dla pracownik贸w sezonowych

13 kwietnia 2018r. Sejm RP uchwali艂 ustaw臋, kt贸ra wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracownik贸w sezonowych.

Fot. Grafika - pracownicy sezonowi

Zawarte w ustawie rozwi膮zanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolnik贸w korzystaj膮cych ze wsparcia innych os贸b przy zbiorach chmielu, owoc贸w, warzyw, tytoniu, zi贸艂 i ro艣lin zielarskich

Podstaw膮 艣wiadczenia pomocy przy zbiorach b臋dzie 聽nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadz膮cego gospodarstwo rolne) z osob膮 pomagaj膮c膮 przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umow膮 o pomocy przy zbiorach.

Nowy rodzaj umowy zapewni dost臋p do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obci膮偶e艅 administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

Rolnik b臋dzie op艂aca艂 sk艂adki: zdrowotn膮 i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy艅skie za pracownika sezonowego (za dany miesi膮c do 15 dnia nast臋pnego miesi膮ca). W zamian pomocnik b臋dzie mia艂 prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby dosz艂o do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwi膮zku z wykonywaniem przez niego czynno艣ci okre艣lonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dost臋p do ochrony zdrowia. Sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik b臋dzie op艂aca艂 za pomocnika w wysoko艣ci takiej, jaka jest przewidziana za domownik贸w rolnik贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 wy艂膮cznie w zakresie dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej. Natomiast pracownik, zwany w ustawie 鈥瀙omocnikiem rolnika鈥, b臋dzie musia艂 rozliczy膰 si臋 z podatku od osi膮gni臋tych dochod贸w w kraju, kt贸rego jest obywatelem.

Dotychczas w sytuacjach wymagaj膮cych wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane by艂y umowy o dzie艂o, kt贸re nie zabezpieczaj膮 os贸b przy nich pracuj膮cych i nie przystaj膮 do charakteru prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbiorach b臋dzie stosowana do czynno艣ci obejmuj膮cych:

  • zbieranie chmielu, owoc贸w, warzyw, tytoniu, zi贸艂 i ro艣lin zielarskich;
  • usuwanie zb臋dnych cz臋艣ci ro艣lin;
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoc贸w, warzyw, tytoniu, zi贸艂 i ro艣lin zielarskich lub wykonywanie innych czynno艣ci maj膮cych na celu przygotowanie chmielu, owoc贸w, warzyw, tytoniu, zi贸艂 i ro艣lin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzeda偶y;
  • wykonywanie innych czynno艣ci zwi膮zanych z piel臋gnowaniem i popraw膮 jako艣ci plon贸w.

Umowa o pomocy przy zbiorach (na odp艂atne wykonywanie tych prac) b臋dzie zawierana na okres nie d艂u偶szy ni偶 180 dni w ci膮gu roku kalendarzowego. Rolnik b臋dzie zg艂asza艂 pomocnik贸w do ubezpieczenia w ci膮gu 7 dni od rozpocz臋cia 艣wiadczenia pracy.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy