Od dnia 1聽lipca 2018 r. wesz艂y w聽偶ycie przepisy art. 5聽ustawy z聽dnia 10 maja 2018 r. o聽zmianie ustawy o聽rehabilitacji zawodowej i聽spo艂ecznej oraz聽zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych oraz聽niekt贸rych innych ustaw.

Przepisy te wprowadzi艂y zmiany w聽zakresie kwoty wolnej od聽potr膮ce艅 i聽egzekucji.

Kwot膮 woln膮 od聽potr膮ce艅 jest cz臋艣膰 艣wiadczenia, kt贸ra聽nie podlega potr膮ceniom i聽egzekucji. Kwota ta nie b臋dzie ju偶 uzale偶niona od聽wysoko艣ci najni偶szej emerytury, a聽dotychczasowy procentowy zwi膮zek zosta艂 zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzgl臋dniaj膮cymi poziom minimum socjalnego w聽jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i聽renty wolna od聽potr膮ce艅 i聽egzekucji wynosi:

  • 825 z艂 鈥 w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie nale偶no艣ci innych ni偶 艣wiadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i op艂atami),
  • 660 z艂 鈥 w przypadku potr膮cania kwot nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 z ubezpiecze艅 spo艂ecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy spo艂ecznej,
  • 500 z艂 鈥 w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie nale偶no艣ci alimentacyjnych,
  • 200 z艂 鈥 w przypadku potr膮cania nale偶no艣ci z tytu艂u odp艂atno艣ci za pobyt os贸b uprawnionych do 艣wiadcze艅 w domach pomocy spo艂ecznej, zak艂adach opieku艅czo-leczniczych lub zak艂adach piel臋gnacyjno-opieku艅czych.

Kwoty wolne od聽potr膮ce艅 b臋d膮 podlega艂y corocznej waloryzacji od聽dnia 1聽marca na聽zasadach okre艣lonych dla emerytur i聽rent.

Nowe kwoty wolne od聽potr膮ce艅 stosowane s膮 nie tylko do聽potr膮ce艅 dokonywanych z聽emerytur i聽rent rolniczych od聽1聽lipca 2018 r., ale聽r贸wnie偶 tych ju偶 trwaj膮cych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z p贸藕n. zm.),
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z p贸藕n. zm.),
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy