Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽01 grudnia 2020 r. zmieniaj膮 si臋 kwoty miesi臋cznego przychodu z聽tytu艂u wykonywania dzia艂alno艣ci podlegaj膮cej obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego (np. z聽tytu艂u zatrudnienia) powoduj膮ce zmniejszenie lub zawieszenie 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Od 01 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

  • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia tj. 3 618 z艂 30 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 z艂 70 gr.

Nowe kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty og艂osi艂 komunikatem z聽dnia 17 listopada 2020 r. Prezes Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w聽zwi膮zku z聽og艂oszeniem przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za聽III kwarta艂 2020 r. (5 168 z艂 93 gr).

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeci臋tnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 listopada 2020 r. poz. 1030/.
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadaj膮cych 70% i 130% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂oszonego za III kwarta艂 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 listopada 2020 r. poz. 1055/.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa prezentuje now膮 broszur臋 statystyczn膮 zawieraj膮c膮 najistotniejsze dane ukazuj膮ce skal臋 zada艅 realizowanych przez KRUS w聽latach 2017鈥2019.

Broszura 鈥濳RUS w聽liczbach鈥 przedstawia najwa偶niejsze informacje i聽dane statystyczne dotycz膮ce ustawowej dzia艂alno艣ci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego, ze聽szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 prewencyjnych.

W ostatnich latach Kasa odnotowuje znaczny spadek liczby wypadk贸w. Przyczynia si臋 do聽niego wzrost 艣wiadomo艣ci zagro偶e艅 w聽rolnictwie oraz聽konsekwentna realizacja cel贸w prewencyjnych przez jednostki terenowe Kasy. Dzia艂ania te wzmacnia tak偶e udzia艂 Kasy w聽mi臋dzynarodowej kampanii Wizja Zero.

Celem publikacji jest lepsze poznanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego oraz聽idei odr臋bnego systemu ubezpieczenia spo艂ecznego rolnik贸w.

Serdecznie zach臋camy do聽zapoznania si臋 z聽tre艣ci膮 broszury.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przygotowa艂 broszur臋 dla tych, kt贸rzy聽mog膮 wnioskowa膰 o聽refundacj臋 sk艂adek.

Broszura zawiera komplet informacji na聽temat mo偶liwo艣ci refundacji oraz聽instrukcj臋 wype艂niania wniosk贸w.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy