Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽-聽jako p艂atnik emerytur i聽rent -聽zgodnie z聽art. 34 ust. 1聽ustawy z聽dnia 26 lipca 1991 r. o聽podatku dochodowym od聽os贸b fizycznych (Dz. U. z聽2019 r., poz. 1387 ze聽zm.), zwanej dalej ustaw膮, zobowi膮zana jest do聽pobierania comiesi臋cznych zaliczek na聽podatek dochodowy od聽wyp艂acanych 艣wiadcze艅.

Zasady dotycz膮ce potr膮cania zaliczek na podatek dochodowy dost臋pne s膮 na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasady-potracania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-2019/

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W zwi膮zku ze聽zbli偶aj膮cym si臋 zako艅czeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, 偶e聽jak co roku -聽w zdecydowanej wi臋kszo艣ci przypadk贸w -聽rozliczy podatek dochodowy za聽emeryta/rencist臋.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i聽przeka偶e w聽terminie do聽dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A -聽Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, kt贸ra聽otrzyma ww. formularz i聽poza 艣wiadczeniami emerytalno-rentowymi wyp艂aconymi z聽Kasy w聽2019 r. nie osi膮gn臋艂a innego przychodu, podlegaj膮cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od聽os贸b fizycznych (doch贸d z聽gospodarstwa rolnego nie wchodzi do聽tego przychodu) -聽nie ma obowi膮zku sk艂adania w聽urz臋dzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za聽2019 r. m.in., gdy:

  1. w ci膮gu 2019 r. emerytur臋 lub rent臋 wyp艂aca艂a jednostka organizacyjna KRUS, a nast臋pnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  2. realizowa艂a w danym roku podatkowym ulg臋 podatkow膮 udzielon膮 przez urz膮d skarbowy,
  3. obni偶a艂a wysoko艣膰 miesi臋cznych zaliczek na podatek dochodowy w zwi膮zku ze z艂o偶onym przez emeryta lub rencist臋 o艣wiadczeniem o wsp贸lnym opodatkowaniu dochod贸w z ma艂偶onkiem lub w spos贸b przewidziany dla os贸b samotnie wychowuj膮cych dzieci (chyba, 偶e takie o艣wiadczenie emeryt/rencista wycofa艂 w 2019 r.),
  4. nie pobiera艂a zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowie艅 um贸w o unikaniu podw贸jnego opodatkowania,
  5. przed ko艅cem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. emeryt/rencista z艂o偶y艂 wniosek o niesporz膮dzanie rocznego obliczenia podatku,
  6. z uwagi na wstrzymanie wyp艂aty emerytury/renty po zamkni臋ciu roku podatkowego nie mog艂a rozliczy膰 nadp艂aty/niedop艂aty podatku.

Je偶eli wyst膮pi chocia偶 jedna z聽podanych wy偶ej sytuacji, Kasa przeka偶e emerytowi/renci艣cie formularz PIT-11A 鈥撀營nformacja o聽dochodach uzyskanych od聽organu rentowego za聽rok podatkowy 2019. Emeryt/rencista, kt贸ry聽otrzyma PIT-11A powinien sam z艂o偶y膰 zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we聽w艂a艣ciwym urz臋dzie skarbowym (w formie papierowej lub drog膮 elektroniczn膮), b膮d藕 dokona膰 akceptacji zeznania udost臋pnionego na聽Portalu podatkowym Ministerstwa Finans贸w. Nale偶y pami臋ta膰, aby zeznanie takie z艂o偶one lub zaakceptowane zosta艂o w聽nieprzekraczalnym terminie do聽30 kwietnia 2020 roku.

W przypadku emeryta/rencisty, kt贸ry聽opr贸cz dochod贸w wykazanych w聽rocznym obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z聽KRUS nie uzyska艂 innych dochod贸w podlegaj膮cych opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udost臋pnionego zeznania przed聽up艂ywem dnia 30 kwietnia 2020 r. oznacza z艂o偶enie udost臋pnionego zeznania w聽ostatnim dniu tego terminu (tzw. automatyczna akceptacja).

Ponadto Kasa informuje, 偶e聽ka偶dy emeryt/rencista, kt贸ry聽chce skorzysta膰 z聽ulg podatkowych b膮d藕 z聽rozliczenia podatku razem z聽ma艂偶onkiem lub dzieckiem (w przypadku os贸b samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kas臋 鈥撀爎贸wnie偶 sam sk艂ada zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we聽w艂a艣ciwym urz臋dzie skarbowym lub za聽po艣rednictwem Portalu podatkowego w聽ww. terminie. W聽zeznaniu podatkowym nale偶y uwzgl臋dni膰 kwoty wykazane w聽PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna:
聽art. 34 ust. 7聽- 14 ustawy z聽dnia 26 lipca 1991 r. o聽podatku dochodowym od聽os贸b fizycznych (Dz. U. z聽2019 r., poz. 1387 z聽p贸藕n. zm.)

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Deklaracje podatkowe PIT otrzymaj膮 wszyscy emeryci i聽renci艣ci, kt贸rzy聽w聽2019 roku chocia偶 raz pobrali jakiekolwiek rolnicze 艣wiadczenie emerytalno-rentowe (np. emerytur臋 rolnicz膮, okresow膮 emerytur臋 rolnicz膮, rent臋 rolnicz膮 z聽tytu艂u niezdolno艣ci do聽pracy, rent臋 rodzinn膮) lub rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce.

Deklaracje PIT otrzymaj膮 te偶 osoby, kt贸re pobra艂y tzw. niezrealizowane 艣wiadczenie po聽osobie zmar艂ej (tj. emerytur臋 lub rent臋 przys艂uguj膮c膮 zmar艂emu; nie dotyczy zasi艂k贸w pogrzebowych) lub alimenty potr膮cane ze聽艣wiadczenia wyp艂acanego przez KRUS.

Zgodnie z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami* wszystkie PIT-y zostan膮 przekazane w聽nieprzekraczalnym terminie do聽ko艅ca lutego 2020 r.

W艣r贸d rozsy艂anych formularzy znajd膮 si臋:

  • PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
  • PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencist臋,
  • PIT-11 - informacja o dochodach dla os贸b, kt贸re otrzyma艂y 艣wiadczenie nale偶ne po osobie zmar艂ej lub alimenty potr膮cane ze 艣wiadczenia wyp艂acanego przez KRUS.

Jednocze艣nie Kasa przypomina, 偶e聽ka偶dy emeryt/rencista, kt贸ry聽chce skorzysta膰 z聽ulg podatkowych lub z聽rozliczenia podatku razem z聽ma艂偶onkiem b膮d藕 z聽dzieckiem (w przypadku os贸b samotnych) -聽sam sk艂ada zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) we聽w艂a艣ciwym urz臋dzie skarbowym w聽nieprzekraczalnym terminie do聽dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast emeryt/rencista, kt贸ry聽chce przekaza膰 1% podatku na聽rzecz, innej ni偶 wybrana w聽roku ubieg艂ym, organizacji po偶ytku publicznego powinien z艂o偶y膰 w聽urz臋dzie skarbowym druk PIT-OP.

Ponadto Kasa informuje, 偶e聽Ministerstwo Finans贸w zach臋ca do聽skorzystania z聽us艂ugi Tw贸j e-PIT dost臋pnej na聽stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na聽tej聽stronie zamieszczone zostan膮 automatycznie przygotowane przez Krajow膮 Administracj臋 Skarbow膮 indywidualne zeznania podatkowe dla ka偶dego emeryta i聽rencisty.

* art. 34 ust. 7聽i 8聽oraz聽art. 42 g聽ust. 1聽ustawy z聽dnia 26 lipca 1991 r. o聽podatku dochodowym od聽 os贸b fizycznych (Dz. U. z聽2019r., poz. 1387 z聽p贸藕n. zm.)

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy