Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

„Drzwi Otwarte” w Biurze Powiatowym ARiMR w Żninie w dniu 11 maja 2018 r.
w celu konsultacji i pomocy technicznej  w związku z tegoroczną kampanią e-wniosków.
Dzień otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Żninie będzie także okazją do zapoznania rolników ze zmianami, jakie wprowadzone zostały w kampanii 2018 roku

Pragniemy poinformować o nowoczesnym portalu rolnym Agro-market24. Portal ten skierowany jest głównie do rolników oraz grup producenckich.

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.