Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przypomina o聽zbli偶aj膮cym si臋 terminie na聽z艂o偶enie w聽Kasie za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia dotycz膮cego rocznej kwoty nale偶nego podatku dochodowego za聽poprzedni rok podatkowy od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Zgodnie przepisami ustawy z聽dnia 20 grudnia 1990 r. o聽ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, rolnik lub domownik kontynuuj膮cy podleganie ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w przy r贸wnoczesnym prowadzeniu pozarolniczej dzia艂alno艣膰 gospodarczej zobowi膮zany jest do聽dnia 31 maja z艂o偶y膰 w聽Kasie za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie, 偶e聽nie zosta艂a przekroczona roczna kwota graniczna nale偶nego podatku dochodowego za聽poprzedni rok podatkowy od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ra聽za聽2018 r. wynosi 3.376 z艂.

Przekroczenie obowi膮zuj膮cej w聽roku 2018 kwoty granicznej podatku dochodowego od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej b膮d藕 niez艂o偶enie za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia w聽KRUS o聽kwocie nale偶nego podatku dochodowego od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej w聽terminie do聽dnia 31 maja 2019 r. b臋dzie skutkowa艂o ustaniem ubezpieczenia spo艂ecznego rolnik贸w.

Informacja przekazana za po艣rednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnik贸w, kt贸rych przynajmniej jedno z rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) podlega ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w z mocy ustawy. Je偶eli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pe艂nym zakresie - ubezpieczenie powinno trwa膰 nieprzerwanie co najmniej rok.

W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji b臋dzie mog艂o skorzysta膰聽 64 dzieci z chorobami uk艂adu oddechowego i uk艂adu ruchu, urodzonych w latach 2004 鈥 2012 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami uk艂adu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolnik贸w KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami uk艂adu oddechowego聽 b臋d膮 rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolnik贸w KRUS w 艢winouj艣ciu (w okresie od 11 do 31 sierpnia).

Rodzice nie ponosz膮 odp艂atno艣ci za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnus贸w rehabilitacyjnych maj膮 zapewnione聽 ca艂odzienne wy偶ywienie, ca艂odobow膮 opiek臋 lekarsko-piel臋gniarsk膮 oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiek臋 nad dzie膰mi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitacj臋 lecznicz膮 w ramach Centr贸w Rehabilitacji Rolnik贸w.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby b臋d膮cej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolno艣膰 dziecka do samoobs艂ugi i samodzielnego przemieszczania si臋.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

Choroby narz膮du ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

Choroby g贸rnych i dolnych dr贸g oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlek艂e zapalenia, astma oskrzelowa.

Dzieci臋ce pora偶enie m贸zgowe z zachowan膮 zdolno艣ci膮 do samodzielnego poruszania si臋.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po z艂amaniach ko艣ci ko艅czyn z op贸藕nionym zrostem, stawem rzekomym, powik艂ane zapaleniem ko艣ci lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagaj膮cej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zaka藕na w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z cz臋stymi napadami (co najmniej raz w miesi膮cu).
 6. Niezdolno艣膰 do samoobs艂ugi.

Pierwsze艅stwo w skierowaniu na turnusy maj膮 dzieci posiadaj膮ce orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci.

Wnioski kwalifikacyjne mo偶na pobra膰 w Oddziale i Plac贸wkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zak艂adce rehabilitacja. Wnioski wype艂nione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist臋 w leczeniu, kt贸rego pozostaje dziecko wraz z za艂膮cznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i o艣wiadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz za艂膮cznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, kt贸rej dane dotycz膮) nale偶y z艂o偶y膰 w Oddziale lub Plac贸wkach Terenowych KRUS:

 • na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br.,
 • na turnus rehabilitacyjny do CRR w 艢winouj艣ciu do dnia 19 czerwca br.,

Szczeg贸艂owych聽 informacji udzielaj膮 pracownicy ds. rehabilitacji w聽OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudzi膮dzu tel. 56聽462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we W艂oc艂awku tel. 聽54聽233-33-56 wew. 132 lub 116.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽czerwca 2019 r. zmieniaj膮 si臋 kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie lub zawieszenie 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Od 1聽czerwca 2019 r. kwoty przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

 • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia, tj. 3 465 z艂 70 gr
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 z艂 30 gr

Nowe kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty og艂osi艂 komunikatem z聽dnia 21 maja 2019 r. Prezes Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w聽zwi膮zku z聽og艂oszeniem przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za聽I聽kwarta艂 2019 r. (4 950 z艂 94 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z聽dnia 13 maja 2019 r. w聽sprawie wynagrodzenia w聽I kwartale 2019 r. /M.P. z聽dnia 13 maja 2019 r. poz. 424/.

Komunikat Prezesa ZUS z聽dnia 21 maja 2019 r. w聽sprawie kwot przychodu odpowiadaj膮cych 70% i聽130% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂oszonego za聽I聽kwarta艂 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i聽rent /M.P. z聽dnia 22 lutego 2019 r. poz. 450/.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy