Na terenie Gminy  Janowiec Wielkopolski ustanowiono 65 pomników przyrody w tym dwa pomniki przyrody nieożywionej – głazy narzutowe - oraz 63 drzewa. Dodatkowo pomnik  przyrody stanowi aleja drzew – 14  lip drobnolistynych w miejscowości Obiecanowo.