Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Celowego pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych,
dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski”
na podstawie umowy Nr 58G/1/2019 FDS zawartej w dniu 22 października 2019 roku 

 

 Koszt całkowity w/w zadania to: 1.499 251,14 zł
Koszt kwalifikowany w/w zadania to: 1.476 240,13 zł
Kwota dofinansowania w/w zadania to: 811 932,00 zł

 

Celem projektu jest poprawa integracji lokalnej sieci komunikacyjnej  oraz  poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

Planowane efekty: przebudowa dróg obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 552 mb z przebudową dróg gminnych na długości 688 mb z wykonaniem jezdni o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonaniem chodnika z kostki betonowej i miejsc parkingowych.

 

Stan na dzień: 24.09.2020 r.

 

Stan na dzień: 18.08.2020 r.

 

Stan na dzień: 28.07.2020 - 31.07.2020 r.

 

Stan na dzień: 15.07.2020 r.

 

Stan na dzień: 01.06.2020 r.

 

Stan na dzień: 05.05.2020 r.

 

Stan na dzień: 24.04.2020 r.

 

Stan na dzień: 16.04.2020 r.

 

Stan na dzień: 07.04.2020 r.

 

Stan na dzień: 20.03.2020 r.

 

Stan na dzień: 02.03.2020 r.

 

Stan na dzień: 21.02.2020 r.

 

Stan na dzień: 17.02.2020 r.

 

Stan na dzień: 07.01.2020 r.