BURMISTRZ
JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO


uprzejmie informuje,

że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
        - za odpady  segregowane: 27,00 zł /osobę  miesięcznie 
- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 54,00 zł.
 - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 1,00 zł/ osobę miesięcznie 
 

W związku z  podjętą uchwałą NR XIII/101/19 zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UWAGA !!! Każdy właściciel/zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. :

 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel/zarządca nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez dodatkowego wezwania:
w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:30;
u sołtysa;
na rachunek bankowy  nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym tj. do:16 marca 2020, 15 maja 2020 r.; 15 lipca 2020 r.; 15 września 2020 r.; 16 listopada 2020 r.; 15 stycznia 2021r.;

 


                    

 
Na terenie gminy obowiązują zasady
 selektywnej zbiórki odpadami


PAPIER (niebieski worek)

Wrzucamy: gazety, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, tekturę, katalogi i prospekty, papierowe ozdoby , książki w miękkich okładkach( twarde należy usunąć)

Nie wrzucamy: tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów po np. maśle, lakierowanego lub foliowanego papieru, pieluch, podpasek i artykułów higienicznych, worków po cemencie i zaprawach, paragonów, resztek taśmy z kas fiskalnych, faktur drukowanych na papierach przebitkowych, papieru do pieczenia.


TWORZYWA SZTUCZNE (żółty worek)

Wrzucamy: zgniecione butelki PET(np. po napojach), plastikowe opakowania po np. szamponach jogurtach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropianowe elementy opakowań, resztki taśm opakowaniowych, sznurek linki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, nakrętki ze słoików, kapsle, opakowania po mleku, sokach i  napojach, ( tzw. Tetra-pack), opakowania po zakupach, przyprawach, opakowania po lekach itp.

Nie wrzucamy: worków i opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, butelek i pojemników po płynach chłodniczych

SZKŁO (zielony worek)

Wrzucamy: butelki ze szkła, szklanki ze szkła, słoiki, szklane podstawki i talerze, wazony, szklane opakowania po kosmetykach, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek

Nie wrzucamy: szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych, ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy, żarówek, świetlówek, termometrów, opakowań po lekach, kineskopów, wyrobów ze szkła hartowanego, kapsli, zatyczek i zakrętek

ODPADY ZMIESZANE ( pojemnik)

Wrzucamy: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie gromadzonych odpadów, zabrudzone opakowania plastikowe,  porcelana, kryształ, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian budowlany, produkty, popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne( patyczki higieniczne, wata itp.) potłuczone szyby, śmieci uliczne.

Nie wrzucamy: opakowań po lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in.: żarówek lamp, kineskopów, świetlówek


 Pojemniki i worki  należy wystawiać w dniu odbioru  do godz. 7:00