Firma REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
informuje, że istnieje możliwość wykupu dzierżawionych pojemników na odpady komunalne przez mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski.

Cennik wykupu na własność pojemników na odpady komunalne- obecnie dzierżawione od Firmy Remondis przez mieszkańców miasta i gminy Janowiec Wielkopolski.

- pojemnik wielkości MGB 240- cena wykupu 110,00 zł brutto

- pojemnik wielkości MGB 120- cena wykupu 90,00 zł brutto

Wykup używanych pojemników można dokonywać do końca 2017 roku.

Przy wykupie pojemnika na własność, za miesiące poprzedzające należy uiścić dzierżawę.

Miesięczna dzierżawa pojemników wynosi:

MGB 240 - 3,60 zł za 1 miesiąc

MGB 120 - 2,90 zł za 1 miesiąc

Faktury za dzierżawę pojemników wystawiane są dwa razy w roku: za I półrocze i za II półrocze.

Wniosek o wykup według załączonego wzoru można złożyć do końca 2017 roku.