Na PSZOK w Janowcu Wielkopolskim oddajemy tylko kompletny sprzęt.

W zależności od rodzaju zużytych urządzeń rozróżniamy różne elementy, których obecność lub ich brak świadczą o jakości zużytego sprzętu i o tym czy jest on zdekompletowany czy kompletny. Do celów informacyjnych niniejszego instruktarzu określone są mianem elementów kluczowych.

Zużyty sprzęt kompletny:

Każde urządzenie elektryczne i elektroniczne posiada kluczowe elementy, które są konieczne do jego użytkowania i prawidłowego funkcjonowania.  W momencie gdy sprzęt staje się odpadem powinien w nienaruszonej postaci trafić do profesjonalnego zakładu przetwarzania gdzie między innymi wspomniane kluczowe elementy zostają poddane procesowi recyklingu. Sprzęt posiadający wszystkie kluczowe elementy jest określany mianem kompletnego.

Zużyty sprzęt zdekompletowany:

Sprzęt zdekompletowany jest rozumiany jako pozostałości po sprzęcie elektrycznymi elektronicznym, które nie zawierają kluczowych elementów koniecznych w okresie użytkowania sprzętu do jego prawidłowego funkcjonowania. Sprzęt zdekompletowany są to tylko części zużytego sprzętu, plastik, obudowy i inne odpady noszące oznaki bycia w przeszłości sprzętem, które jednak przestały nim być po wymontowaniu kluczowych elementów.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY DOKUMENTACJE FOTOGRAFICZNĄ ELEMENTÓW KLUCZOWYCH W ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 

TELEWIZORY I MONITORY- elementy kluczowe

- cewka,

- płyty,

- kable,

- obudowa.

Brak któregoś z wymienionych elementów czyni sprzęt zdekompletowanym.

LODÓWKI – elementy kluczowe

- agregat,

- rurka kapilarna,

- rurki odprowadzające.

Lodówki kompletne

Lodówki kompletne – zawierają wszystkie wymienione elementy.

Lodówki częściowo-zdekompletowane – zawierają tylko agregat.

Lodówki zdekompletowane – nie zawierają agregaty.

 

DROBNY ZUŻYTY SPRZĘT (AGD,RTV, IT) – elementy kluczowe

Są to wszelkiego rodzaju czajniki, radia, klawiatury, drukarki, żelazka, odkurzacze itd.

Aby uznać drobny zużyty sprzęt za kompletny musi on zawierać swoje charakterystyczne elementy ( płytki elektroniczne, elementy metalowe, kable itp.) oraz  nie może zawierać zanieczyszczeń typu kartony, folie, plastiki, tonery bądź inne odpady nie będące zużytym sprzętem.

 

KOMPUTERY – elementy kluczowe

- płyta główna

- dysk twardy HDD


-zasilacz       

-napęd FDD