Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Janowiec Wielkopolski, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o., oddział Wągrowiec, ul. Skocka 13a, 62 – 100 Wągrowiec,

jest komunalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w miejscowości Wawrzynki nr 35, 88-400 Żnin, zarządzana przez spółkę NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. (tel. 52 551-35-75).