PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)
prowadzony samodzielnie przez Gminę Janowiec Wielkopolski

 - wjazd od ul. Strzeleckiej 25,

Tel. 730-794-883

Czynne:
wtorek 9:00 - 15:00
czwartek 10:00 - 18:00
każdą  drugą i czwartą sobotę miesiąca 9:00 - 15:00

 

Do PSZOK-u można dostarczyć odpady komunalne takie jak:

 

1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury.

2) szkło,

3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe tworzyw

sztucznych i opakowania wielomateriałowe,

4) części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków,

5) odpady niebezpieczne,

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) odpady tekstyliów i odzieży.