Na realizację zadań w ramach  budżetu obywatelskiego na 2018 rok przewidziano kwotę w wysokości 70.000,00 zł. Do realizacji w ramach tego budżetu rekomendowano 4 projekty.

 

Głosowanie na wybór zadania trwało od dnia 1 do 29 października 2017 r.

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 3.258

 

W głosowaniu wzięło udział 638 mieszkańców, co oznacza frekwencję na poziomie 19,58%.

 

  Liczba oddanych głosów: wersja elektroniczna   - 105 głosów (ważnych  105 )
                                  wersja  papierowa          - 533 głosów (ważnych  527)
  głosy nieważne         - 6

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Łączna

 ilość uzyskanych

głosów

 

% oddanych głosów na zadanie

 

1

 

ID : 1/2017 „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.” Budowa sygnalizacji świetlnej- skrzyżowanie  na ulicy 3 Maja i ul. Szkolnej.”

 

157

 

24,84

 

2

 

ID: 2/2017  „Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów posiadających właścicieli”

 

215

 

34,02

 

3

 

ID: 3/2017 „Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej  w Janowcu Wielkopolskim  wraz z remontem chodnika w ulicy Szkolnej z nasadzeniem drzew ulicznych”

 

173

 

27,37

 

4

 

D: 4/2017 „Pomnik postaci Tomasza Hopfera (odlew) – postać stojąca z mikrofonem – lokalizacja Rynek Miejski w Janowcu Wielkopolskim”

 

87

 

13,77

 

Podsumowanie:   W ramach środków budżetu obywatelskiego na 2018 rok do realizacji przyjęto zadanie, które uzyskało największą ilość głosów tj.:

„Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów posiadających właścicieli”

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak