Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
zaprasza do składania
PROPOZYCJI ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK