Ogłoszenie
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
w sprawie
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA JANOWIEC WIELKOPOLSKI DOTYCZĄCYCH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

 

W okresie od 6 do 28 października 2016 r. zapraszamy Państwa do głosowania nad propozycjami zadań do  Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgłoszonych przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski, które przeszły pozytywnie analizę merytoryczną:

Wyniki wyboru zadania w ramach konsultacji społecznych na terenie miasta Janowca  Wielkopolskiego dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok