Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
zaprasza
osoby, które zdeklarowały się uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na inaugurację roku akademickiego 2018/2019:
17.10.1018 godz. 17:00