Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
zaprasza
osoby, które zdeklarowały się uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na inaugurację roku akademickiego 2018/2019:
17.10.1018 godz. 17:00

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego informuje że osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2018/2019 mogą składać deklaracje uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Miejskiego p. nr 6 ul. Gnieźnieńska 3, Janowiec Wielkopolski.