Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.180.2017 zawartej w dniu 18.05.2017 r.   

 Inwestycja obejmowała modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości 6cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej.

Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi:  1,6 km

Wartość inwestycji:  860.095,15 złotych

Termin realizacji:   sierpień 2017r. -wrzesień 2017

 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 48.500,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na odcinek drogi o długości 0,500 km