Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.320.2018 zawartej w dniu 20.09.2018 r.  

Inwestycja obejmuje modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 1,000 km, w obrębach geodezyjnych Włoszanowo dz. nr 81, 82/21 oraz Zrazim dz. nr 234.

Łączna długość modernizowanej drogi wynosi:  1,994 km

Wartość inwestycji:  1.772.189,03 złotych

Termin realizacji:   wrzesień 2018 r. -  listopad 2018 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 96.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Stan na dzień: 22.10.2018

 

Stan na dzień: 19.10.2018

 

Stan na dzień: 08.10.2018

 

Stan na dzień: 26.09.2018

 

Stan na dzień: 23.07.2018