Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.109.2018 zawartej w dniu 04.05.2018 r.  

Inwestycja obejmuje modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu, z bitumem, do długości 1,000 km, w obrębach geodezyjnych: Tonowo dz. nr 11, 18, 19 i 20 oraz Świątkowo dz. nr 313 i 314

Łączna długość modernizowanej drogi wynosi:  1,233 km

Wartość inwestycji:  819.943,43 złotych

Termin realizacji:   sierpień 2018 r. -  wrzesień 2018 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 140.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Stan na dzień: 27.11.2018

 

Stan na dzień: 26.09.2018

 

Stan na dzień: 06.09.2018

 

Stan na dzień: 29.08.2018