„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.
„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tonowo,
gmina Janowiec Wielkopolski

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego oraz
ochrony środowiska poprzez rozbudowę i modernizację 1 stacji uzdatniania wody
w miejscowości Tonowo obsługującej 778 mieszkańców.

 

Stan na dzień: 06.05.2019 r.

 

Stan na dzień: 26.02.2019 r.

 

Stan na dzień: 01.02.2019 r.

 

Stan na dzień: 18.12.2018 r.

 

Stan na dzień: 15.11.2018 r.

 

Stan na dzień: 17.10.2018 r.

 

Stan na dzień: 02.10.2018 r.

 

Stan na dzień: 17.09.2018 r.