Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn.:
„Przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski”
na podstawie umowy Nr 58G/1/2019 FDS zawartej w dniu 22 października 2019 roku 

 

 Koszt całkowity w/w zadania to: 1.499 251,14 zł
Koszt kwalifikowany w/w zadania to: 1.476 240,13 zł
Kwota dofinansowania w/w zadania to: 811 932,00 zł

 

Stan na dzień: 01.06.2020 r.

 

Stan na dzień: 05.05.2020 r.

 

Stan na dzień: 24.04.2020 r.

 

Stan na dzień: 16.04.2020 r.

 

Stan na dzień: 07.04.2020 r.

 

Stan na dzień: 20.03.2020 r.

 

Stan na dzień: 02.03.2020 r.

 

Stan na dzień: 21.02.2020 r.

 

Stan na dzień: 17.02.2020 r.

 

Stan na dzień: 07.01.2020 r.