Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 84.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na zadanie po nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstwy 6 cm do długości 0,700 km w obrębach geodezyjnych: Tonowo dz. Nr 86/2, 96, 125.”

 11 października 2011 r.
 

20 września 2011 r.


5 sierpnia 2011 r.