W dniu 31.07.2006 r. zakończono realizacje projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków Flantrowo - Janowiec Wielkopolski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr projektu: Z/2.04/III/3.1/62/05

Całkowita wartość projektu wyniosła 636 088,34 zł
z czego
ze środków EFRR: 318 044,17 zł
z Budżetu Państwa: 63 608,83 zł
środki własne gminy: 254 435,34 zł
Osiągnięto wskaźniki projektu:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej -3,79 km
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków -1 szt.