Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria2012/2012zielen oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Gmina Janowiec Wielkopolski uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie nasadzeń  zieleni  na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego.
 W ramach zadania obsadzono klomb na przystanku PKS, nasadzono drzewa na ulicy Nowej oraz pnącza na parkingu miejskim przy ulicy 3 -maja.  Ponadto uzupełniono brakujące zadrzewienia w ciągu ulic na terenie miasta. 

{galeria}galeria2012/2012zielen{/galeria}