Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie umowy nr UM_RO.7152.1.160.2015 zawartej w dniu 21.05.2015 r.  

Inwestycja obejmowała modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,850 km  w obrębach geodezyjnych: Świątkowo dz. nr 123/4 i 123/3

 Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi:  1,593 km

 Wartość inwestycji:  665.478,06 złotych

Termin realizacji:   czerwiec 2015 r.  -  wrzesień 2015 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 148.750,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na odcinek drogi o długości 0,850 km.

 

Stan na dzień 13 sierpnia 2015 r.