Gmina Janowiec Wielkopolski uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.
”Wyposażenie placu zabaw w Świątkowie”.

W ramach projektu zakupiono następujące elementy  bujak sprężynowy, bujak kubełkowy, huśtawka wahadłowa podwójna stalowa, huśtawka pojedyncza, huśtawka wagowa, karuzela platformowa, urządzenie linowe, element zabawowy - wóz strażacki, zjeżdżalnia, równoważnia sprężynowa, urządzenie sportowe.
Projekt został dofinasowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.
Wartość całego zadania 43 526,01 zł.
Wartość dofinansowania: 26 540,00 zł.