"Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we Flantrowie oraz wymiana urządzeń technologicznych centralnej przepompowni ścieków w Janowcu Wielkopolskim" realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość inwestycji: 3.588 020,00 zł
Wykonawca: P.T.H.U HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

 Stan na 30 września 2011 r.

Stan na 7 lipca 2011 r.

Stan na 19 maja 2011 r.

Stan na 14 kwietnia 2011 r.

Stan na 15 luty 2011 r.

Stan na 7 grudnia 2010 r.

Stan na 29 lipca 2010 r.