Gmina Janowiec Wielkopolski uzyskała z budżetu Województwa Kujawsko–Pomorskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia 400.000,00 zł na zadanie pn.”Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Związku Walki Młodych w Janowcu Wielkopolskim”.
Projekt współfinansowany jest w 67% z budżetu Samorządu Województwa i w 33% z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski.

Stan na: 23 września 2010 r.

Stan na: 21 czerwca 2010 r.

Stan na: 18 czerwca 2010 r.

Stan na: 16 czerwca 2010 r.

Stan na: 31 maja 2010 r.