W ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008-2011” realizowana jest inwestycja pn. „Utworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogi powiatowe – ul. Tysiąclecia z ul. Bielawską w Janowcu Wielkopolskim.”
Wykonawca robót: ALSTAL-DROGI Spółka z o.o. z siedzibą w Mogilnie – wartość umowy 2.509.500,58 zł


Stan na  29-10-2009 r.


Stan na  08-10-2009 r.


Stan na 31-08-2009 r.


Stan na 25-07-2009 r.


Stan na  9-07-2009 r.


Stan na  19-06-2009 r.


Stan na 05-05-2009 r.


Stan na 26-03-2009 r.


Stan na 17-03-2009 r.