Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja obejmowała modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 7 cm w obrębie geodezyjnym Laskowo. (działka Nr 146).
Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi 1.250 mb.
Wartość inwestycji: 458.524,48 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 110.000 zł z FOGR tj. na odcinek o dł. 1,1km.