LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
Położenie   Nazwa lokalizacji Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Zrazimiu gm. Janowiec Wielkopolski działka nr 109/1
Miasto / Gmina Zrazim gmina Janowiec Wielkopolski
Powiat Żniński
Województwo Kujawsko-Pomorski
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]  Powierzchna – 0,1552 ha
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Nie
Cena  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Aktualne ceny w Gminie Janowiec Wielkopolski: Tereny przemysłowe – 20,00 – 50,00 zł/m2
Informacje dotyczące nieruchomości Własciciel / właściciele Gmina Janowiec Wielkopolski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Teren nie posiada MPZP – zabudowa możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wskazana zabudowa budynkiem mieszkalnym z usługami o nieuciążliwym charakterze
Charakterystyka działki Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] RIVa – 0,1552 ha
Różnica poziomów terenu [m] Lekkie wzniesienie ze spadkiem w kierunku drogi
Obecne użytkowanie Działka niezagospodarowana – częściowo zadrzewiona
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Nie
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) Nie
Poziom wód gruntowych [m] Brak danych
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Nie
Przeszkody podziemne (T/N) Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Działka uzbrojona w wodociąg
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Nie
Ograniczenia budowlane Procent dopuszczalnej zabudowy  Max do 60% powierzchni całkowitej terenu.
Ograniczenia wysokości budynków [m] Wysokość – max do 10,00 m.
Strefa buforowa [m] Nie ustalono
Inne, jeśli występują Nie ustalono
Połączenia transportowe  Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej 
i jej szerokość)
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A2 -70 km
  Droga krajowa nr 5 – 15 km.
Kolej [km] Janowiec Wielkopolski- 3 km.
Bocznica kolejowa [km] Janowiec Wielkopolski- 3 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy Bydgoszcz – 60 km. 
  Port Lotniczy Poznań – 70 km.
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Bydgoszcz – 60 km
  Poznań – 70 km.
Istniejąca infrastruktura  Elektryczność na terenie (T/N) Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu 40 m.
Napięcie  Niskie napięcie. 
 
Dostępna moc  Wg –zapotrzebowania inwestora.
 
Gaz na terenie (T/N)  Nie
Odległość przyłącza od granicy działki  -
Wartość kaloryczna  -
 
Średnica rury  -
 
Dostępna objętość  -
 
Woda  na terenie (T/N) Tak
·         Odległość przyłącza od granicy terenu Na działce
·         Dostępna objętość  Bez ograniczeń – wg zapotrzebowania inwestora
 
Kanalizacja na terenie (T/N) Nie
·         Odległość przyłącza od granicy terenu -
·         Dostępna objętość   -
 
·         Ograniczenie zrzutu  ścieków   -
Odprowadzenie wód  deszczowych  Nie
na terenie (T/N) 
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak – Flantrowo gmina Janowiec Wielkopolski - 3 km.
Telefony (T/N) Tak
 
·         Odległość przyłącza od granicy terenu  20 m
·         Liczba dostępnych linii analogowych Brak danych
·         Liczba dostępnych linii ISDN Brak danych
Uwagi Władze miasta i gminy Janowiec Wielkopolski są bardzo przychylne dla inwestorów – wszelkie formalności w tutejszym urzędzie załatwiane są sprawnie i szybko. Stwarzany jest dobry klimat dla przedsiębiorców, który przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy. 
Dla nowo powstających inwestycji stosowane są ulgi podatkowe, a przy dużych nawet całościowe zwolnienie. Na terenie miasta znajduje się niezabudowany teren o powierzchni około 100.000 m2, który jest własnością gminy i zgodnie z ważnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną, usługową oraz magazynów i składów. Istnieje dogodny dojazd z drogi powiatowej oddalonej o 500 metrów. Teren jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną z możliwością połączenia do kanalizacji sanitarnej.
Ponadto na terenie Gminy jest wiele prywatnych terenów, których właściciele są otwarci na oferty ze strony inwestorów.
Samorząd Janowca Wielkopolskiego od wielu lat podejmuje działania oraz prowadzi inwestycje poprawiające infrastrukturę (wodociągi, kanalizacje sanitarną i deszczową, drogi w mieście i drogi wiejskie) co sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i dopływu kapitału podnosząc atrakcyjność inwestycyjną dostępnych obiektów i terenów.
Osoba przygotowująca ofertę Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Joanna Lubawa, podinspektor, tel. (052) 3023034 wew. 42,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby do kontaktu Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Halina Jaszczuk, Kierownik referatu, tel. (052) 3023034 wew. 38,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.