LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
Położenie   Nazwa lokalizacji  Dzielnica przemysłowa przy ulicy Zielonej w Janowcu Wielkopolskim 
Miasto / Gmina Janowiec Wielkopolski 
Powiat Żniński 
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Powierzchnia nieruchomości  Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]  7,00 ha stanowiące część działki  nr 544/12 o ogólnej powierzchni 10,68 ha. 
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Tak
Cena  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Aktualne ceny w Gminie Janowiec Wielkopolski:   Tereny przemysłowe – 20,00 – 50,00 zł/m2
Informacje dotyczące nieruchomości Własciciel / właściciele Gmina Janowiec Wielkopolski 
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim – publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 106, poz. 1796 z dnia 12.10.2004 r.  
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren 3 P/U – działalności produkcyjnej i usługowej – ok. 7 ha
Charakterystyka działki Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] R IV – 2,00  ha
R V – 5,00 ha
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski.
Obecne użytkowanie Obszar użytkowany rolniczo. 
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Nie
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) Nie 
Poziom wód gruntowych [m] Brak danych
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Nie
Przeszkody podziemne (T/N) Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Przez teren przebiegają sieci uzbrojenia telekomunikacyjnego oraz energetycznego. 
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Nie 
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Nie
Ograniczenia budowlane Procent dopuszczalnej zabudowy  Max do 50% powierzchni całkowitej terenu.
  Ograniczenia wysokości budynków [m] Wysokość obiektów kubaturowych – max do 10,00 m. 
  Strefa buforowa [m] Nie ustalono. 
  Inne, jeśli występują Minimum 40% powierzchni  terenu należy pozostawić ekologicznie czynne- niezabudowane i nieutwardzone.  
Połączenia transportowe  Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej – bezpośrednio przy terenie przemysłowym nie urządzona. 
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A2 -70 km
Droga krajowa nr 5 – 15 km.
Kolej [km]  Janowiec Wielkopolski- 300 m. 
Bocznica kolejowa [km] Janowiec Wielkopolski – 300 m. 
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy Bydgoszcz – 60 km. 
Port Lotniczy Poznań – 70 km.
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Bydgoszcz – 60 km
Poznań – 70 km. 
Istniejąca infrastruktura  Elektryczność na terenie (T/N) Tak 
Odległość przyłącza od granicy terenu 20 m. 
Napięcie  Niskie i średnie napięcie. 
 
Dostępna moc  Wg –zapotrzebowania inwestora. 
 
Gaz na terenie (T/N)  Nie
Odległość przyłącza od granicy działki  -
Wartość kaloryczna  -
Średnica rury  -
Dostępna objętość  -
Woda  na terenie (T/N) Tak 
·         Odległość przyłącza od granicy terenu 50 m. 
·         Dostępna objętość  Bez ograniczeń – wg zapotrzebowania inwestora 
Kanalizacja na terenie (T/N) Nie
·         Odległość przyłącza od granicy terenu 50 m.
·         Dostępna objętość  Bez ograniczeń - wg zapotrzebowania inwestora
·         Ograniczenie zrzutu  ścieków Nie dotyczy 
Odprowadzenie wód  deszczowych  Nie
na terenie (T/N) 
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Telefony (T/N) Tak
·         Odległość przyłącza od granicy terenu  50 m. 
·         Liczba dostępnych linii analogowych Brak danych 
·         Liczba dostępnych linii ISDN Brak danych 
Uwagi Władze miasta i gminy Janowiec Wielkopolski są bardzo przychylne dla inwestorów – wszelkie formalności w tutejszym urzędzie załatwiane są sprawnie i szybko. Stwarzany jest dobry klimat dla przedsiębiorców, który przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy. 
Dla nowo powstających inwestycji stosowane są ulgi podatkowe, a przy dużych nawet całościowe zwolnienie. Na terenie miasta znajduje się niezabudowany teren o powierzchni około 100.000 m2, który jest własnością gminy i zgodnie z ważnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną, usługową oraz magazynów i składów. Istnieje dogodny dojazd z drogi powiatowej oddalonej o 500 metrów. Teren jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną z możliwością połączenia do kanalizacji sanitarnej.
Ponadto na terenie Gminy jest wiele prywatnych terenów, których właściciele są otwarci na oferty ze strony inwestorów.
Samorząd Janowca Wielkopolskiego od wielu lat podejmuje działania oraz prowadzi inwestycje poprawiające infrastrukturę (wodociągi, kanalizacje sanitarną i deszczową, drogi w mieście i drogi wiejskie) co sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i dopływu kapitału podnosząc atrakcyjność inwestycyjną dostępnych obiektów i terenów.
Osoba przygotowująca ofertę Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Joanna Lubawa, podinspektor, tel. (052) 3023034 wew. 42,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby do kontaktu Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Halina Jaszczuk, Kierownik referatu, tel. (052) 3023034 wew. 38,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.