Pracownicy M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim.

 

DYREKTOR M-GOPS w Janowcu Wlkp.

mgr Joanna Malak

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż.  Anna Romańska

 

PRACOWNICY SOCJALNI

Maria Siejkowska - Specjalista pracy socjalnej

Elżbieta Górska - Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Sztylke - Specjalista pracy socjalnej

mgr Małgorzata Lisiecka -Specjalista pracy socjalnej

mgr Włodzimierz Lubawy - Specjalista pracy socjalnej

 

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY, KADRY

Hanna Mazur – Referent ds. kadr i płac oraz spraw administracyjnych

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

mgr Joanna Majchrzak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,

Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego

mgr Aurelia Drzazga – Referent ds. świadczenia wychowawczego

mgr Kamila Pietrzak – Referent ds. świadczeń rodzinnych

 

ASYSTENT RODZINY

Weronika Kryszak

mgr Paulina Jurasz

 

OPIEKUNKI DOMOWE

Małgorzata Kozłowska

Ewa Staniewska

Renata Boesche