ROK PLIKI DO POBRANIA
2017
Formularz IN.1611.8_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o wpis do rejestru.

 
2016
Formularz IN.1611.7

Załącznik nr 1 - Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody.

 
2015
Formularz IN.1611.6

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie pozwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
2014  
Formularz IN.1611.5_2

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2013  
Formularz IN.1611.5_1

Załącznik nr 1 - Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2012
Formularz IN.1611.4

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 
2011
Formularz IN.1611.3

Załącznik nr 1 - wniosek o podział nieruchomości.