Informacje na temat projektu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolski realizował projekt socjalny pn. „Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego”.

Czas trwania projektu

sierpień – grudzień 2018 roku

Cel główny projektu

Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego.

Cele szczegółowe projektu

Kształtowanie postaw pro - społecznych wobec osób z obszaru wykluczenia społecznego.

Edukacja społeczna i poszerzanie świadomości w zakresie kształtowania postaw otwartych w stosunku do osób  z obszaru wykluczenia społecznego.

Zorganizowanie różnych poziomów wsparcia adresowanego do grupy docelowej.

Integracja społeczna oraz pogłębianie wiedzy i działań związanych z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski w kontekście aktywizowania osób wymagających wsparcia społecznego.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu było 35 osób, wytypowanych przez pracowników socjalnych, zameldowanych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Były to osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania i formy wsparcia

Festyn Rodzinny –  3 sierpnia 2018 roku

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 20 września 2018 roku

Wyjazd integracyjny do Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – 26 września 2018 roku

Lekcja makijażu – praktyczny seans obejmujący naukę makijażu dziennego, wieczorowego i okolicznościowego – 9 października 2018 roku

Warsztaty psychologiczne – 11 października 2018 roku

Kiermasz Świąteczny i Wigilia – zakończenie projektu – 16 grudnia 2018 roku

Ponadto pomoc finansowa w ramach zasiłków celowych oraz szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu.

Zespół projektowy

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni i główny księgowy.

 

Galeria foto:

Kurs wizażu:
Kurs pierwszej pomocy:

Wyjazd integracyjny: