Informacje na temat projektu

Miejsko 鈥 Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Janowcu Wielkopolski realizowa艂 projekt socjalny pn. 鈥Integracja spo艂eczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania os贸b z obszaru wykluczenia spo艂ecznego鈥.

Podkategorie

Program Operacyjny Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020 (PO P呕) jest krajowym programem operacyjnym wsp贸艂finansowanym ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebuj膮cym, kt贸ry realizowany jest w oparciu o rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj膮cym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.
Pomoc 偶ywno艣ciowa jest jedn膮 z najwa偶niejszych form wsparcia dla os贸b najubo偶szych, poniewa偶 potrzeby w zakresie zaspokojenia g艂odu i pragnienia nale偶膮 do podstawowych potrzeb fizjologicznych cz艂owieka. Zaspokojenie ich na odpowiednim poziomie warunkuje inne aktywno艣ci. Celem PO P呕 jest zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ciowego os贸b najbardziej potrzebuj膮cych i przyczynianie si臋 do w艂膮czenia spo艂ecznego.

Wi臋cej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC 呕YWNO艢CIOWA 2014-2020